You are currently viewing TỔNG QUAN VÀ CÁCH VIẾT BÀI THI IELTS WRITING TASK 1

TỔNG QUAN VÀ CÁCH VIẾT BÀI THI IELTS WRITING TASK 1

Writing vẫn luôn là một nỗi ám ảnh trong quá trình ôn IELTS. Chính vì vậy, hôm nay AYES English sẽ đưa đến cho bạn một cẩm nang tổng quan và cách viết bài thi IELTS Writing Task 1 để giúp bạn vượt qua nỗi sợ này và đạt hiệu quả ôn tập thật tốt.

I. Tổng quan

1. Những điều cần biết về IELTS Writing Task 1

 • Đây là phần thi đầu tiên của bài thi IELTS Writing học thuật (IELTS Academic Writing Test)
 • Cần viết một bản báo cáo dài ít nhất 150 từ, tuy nhiên không được dài quá 200 từ
 • Phần thi task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm của phần thi Writing
 • Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không có trong biểu đồ vào bài viết
 • Hạn chế liệt kê tất cả các số liệu có trong biểu đồ vào bài viết
 • Không sử dụng những đại từ như I, we, me trong bài viết
 • Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần thi Task 1
 • Không nên vội vàng làm bài ngay mà cần lên dàn ý bài viết trước khi bắt đầu

2. Tiêu chí chấm điểm

– Task achievement: Khả năng hoàn thành yêu cầu của bài

– Coherence and Cohesion: Bài viết phải có tính mạch lạc và liên kết giữa các câu, sử dụng từ nối chính xác hợp lý

– Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú

 – Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp

3. Các dạng đề trong IELTS Writing Task 1

 • Pie Chart: Biểu đồ tròn
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 - Pie Chart 01 | ielts-share.com
 • Bar Chart: Biểu đồ cột
Ielts writing task 1] Bar charts - Hướng dẫn làm bài chi tiết - Ielts - Ms. Ngân Hoa
 • Table: Bảng
Ielts writing task 1] Tables - Hướng dẫn làm bài chi tiết - Ielts - Ms. Ngân Hoa
 • Map: Bản đồ
Phân tích bài essay dạng Map IELTS WRITING TASK 1 - Writing
 • Line Graph: Biểu đồ đường
Sample IELTS Writing Task 1 - Line Chart - IELTS SHARE
 • Process: Quá trình
Hướng dẫn IELTS Process và bài mẫu band 8.0 - IELTS Quang Thắng

II. Cách làm bài IELTS Writing Task 1

1. Bố cục bài viết

Một bài viết Task 1 được chia làm 4 phần:

 • Introduction: Viết lại đề bài theo cách khác
 • Overview: Tóm tắt lại 1 – 2 đặc điểm chung
 • Detail 1: Mô tả nhóm thông tin 1
 • Detail 2: Mô tả nhóm thông tin 2

2. Các bước làm bài

Bước 1: Phân tích đề

Đầu tiên, các bạn nên dành 1-2 phút để phân tích các tiêu chí sau của đề thi:

– Đối tượng mà biểu đồ nhắc đến là gì?
– Đơn vị là gì?
– Mốc hay khoảng thời gian trong bài là gì (nếu có)?
– Thì của động từ?

Bước 2: Viết Introduction

Câu mở đầu trong đoạn văn đầu cần phải đưa ra thông tin bảng biểu mô tả về cái gì, thời gian, địa điểm liên quan đến đối tượng được mô tả đó. Cách nhanh nhất để viết câu mở đầu đó là viết lại đề bài (paraphrase)

Bước 3: Viết Overview

Trong bài task 1, chúng ta sẽ phải viết tóm tắt chung cho thông tin trên bảng biểu, giám khảo gọi phần này là ‘general overview’ hoặc ‘overall trend’. Đoạn văn tóm tắt phải viết ngay sau mở bài, tuy nhiên viết ở cuối bài cũng vẫn được chấp nhận. Một cách để tóm tắt bảng biểu đó là quan sát thay đổi 1 cách bao quát.

– Nhìn vào biểu đồ, tìm ra 1-2 điểm nổi bật nhất, không đưa số liệu cụ thể vào phần này
– Viết từ 1-2 câu

Mẫu câu áp dụng cho phần mô tả chung: Overall, it’s evident/clear/apparent that…

Bước 4: Viết Detail

Bây giờ chúng ta cần dựng 2 đoạn detail để bài viết có bố cục rõ ràng.

Thông tin trong bảng biểu thường rất nhiều, chúng ta cần lựa chọn và báo cáo những thông tin chính, nổi bật bao gồm số liệu và đưa ra sự so sánh khi cần thiết.

Hi vọng một vài chia sẻ trên đã giúp bạn có cái nhìn bao quát nhất về IELTS Writing Task 1 để có thể bắt đầu ôn tập một cách hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

Để tiếp tục tìm hiểu về cách viết chi tiết cho từng dạng bài trong IELTS Writing Task 1, các bạn hãy tham khảo các bài viết tiếp theo của AYES nhé!

Leave a Reply