You are currently viewing CẤU TRÚC BÀI THI IELTS READING VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

CẤU TRÚC BÀI THI IELTS READING VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

IELTS Reading luôn là phần thi khó, đòi hỏi sự am hiểu từ vựng và các kĩ năng làm bài đối với các dạng bài khác nhau. Nhưng đừng lo, AYES English sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc bài thi IELTS Reading và phương pháp làm bài đối với từng dạng.

I. Cấu trúc bài thi IELTS Reading

IELTS Reading là phần thi “đau mắt” nhất bởi bạn phải đọc 3 đoạn văn dài. Nội dung bài Đọc của dạng Academic khác biệt so với dạng General nhưng dạng câu hỏi thì tương đối giống nhau. 40 câu hỏi trong một bài thi đọc ở mỗi đề sẽ thuộc các dạng riêng, không đầy đủ tất cả các dạng nhưng sẽ được xen kẽ nhau vì thế khi ôn tập, bạn phải ôn đủ các dạng của bài thi.

3 đoạn văn sẽ được phân chia theo độ dài khoảng 700-800 chữ, tương ứng với các câu hỏi khác nhau. Những câu hỏi không được chia đều theo mỗi đoạn mà có sự căn chỉnh riêng.

Bài đọc được lấy từ nguồn là sách, tạp chí, tạp chí và báo. Nội dung là về các chủ đề học thuật quan tâm chung, dành cho đối tượng không chuyên đọc hiểu được.

Các bài đọc có nội dung từ mô tả đến câu chuyện thực tế, phân tích chủ đề học thuật đó. Mỗi đoạn văn có thể được kèm với sơ đồ, đồ thị, hình minh họa để bạn hiểu hơn đồng thời làm bài thi thể hiện sự hiểu biết của bạn đối với những gì được ghi trên đoạn văn và hình.

Nếu bài đọc có từ ngữ học thuật thì bạn sẽ được cung cấp chú thích để chắc chắn hiểu được nội dung bài viết.

Bài đọc có thời gian trong vòng 60 phút với 3 đoạn IELTS Reading Passage, 40 câu hỏi. Thời gian tuy dài nhưng với khối lượng câu hỏi lớn, bài đọc cũng dài không kém thì các bạn cần phải cân đối thời gian để làm hết được bài đọc.

II. Các dạng bài phổ biến trong IELTS Reading và phương pháp làm bài

1. Dạng bài True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given

Bí quyết chinh phục Yes/No/Not Given trong phần thi IELTS Reading
Dạng bài True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given

Ở trong dạng bài True/False/Not Given, Yes/No/Not Given, nếu câu đưa ra đồng nhất với thông tin trong bài đọc là True/Yes, nếu đối lập với thông tin trong bài đọc là False/No, nếu không tìm thấy thông tin của câu đưa ra trong bài đọc là Not Given.

Phương pháp làm bài

 • Xác định cụm từ khóa và nội dung của câu đưa ra.
 • Tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
 • Xác định xem đoạn gợi ý cho đáp án và câu đưa ra có sự đồng nhất không.

Tips: Phân biệt giữa False và Not Given

False: câu đưa ra có chứa các từ hoặc cụm từ giống trong bài đọc nhưng có nội dung hoàn toàn đối lập với nội dung bài đọc.

ex. Bài đọc: Đây là bức tranh rất nổi tiếng ở thế kỉ 17.

Câu đưa ra: Đây là bức tranh hoàn toàn không được biết đến ở thế kỉ 17.

-> Nội dung hai câu trái ngược nhau và đáp án là False

Not Given: câu đưa ra chứa các từ hoặc cụm từ giống trong bài đọc nhưng nội dung câu không được đề cập đến trong bài đọc.

ex. Bài đọc: Đây là bức tranh rất nổi tiếng ở thế kỉ 17.

Câu đưa ra: Vì đây là một bức tranh vô cùng nổi tiếng ở thế kỉ 17 nên nó vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay.

-> Trong bài đọc có đề cập đến đây là bức tranh nổi tiếng vào thế kỉ 17 nhưng phần được bảo tồn cho đến ngày nay không được đề cập đến đáp án là Not Given.

2. Dạng bài Multiple choice – Chọn đáp án

Tất tần tật về Multiple Choice trong IELTS Listening - Duc Thang Bui
Dạng bài Multiple choice – Chọn đáp án

Dạng bài này yêu cầu chọn đáp án đúng để hoàn thành một câu chưa hoàn chỉnh, hoặc chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Vì kiểu bài chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi có thể yêu cầu chọn nhiều đáp án đúng cho cùng một câu hỏi nên trước khi làm bài phải kiểm tra thật kĩ số lượng đáp án được yêu cầu chọn.

Phương pháp làm bài:

 • Kiểm tra số lượng đáp án phải chọn rồi xác định cụm từ khóa và nội dung câu đưa ra.
 • Tìm trong bài đọc nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
 • Lựa chọn đáp án phù hợp.

Tips: Dạng bài Multiple choice cũng có thể hỏi về nội dung chính của bài đọc và yêu cầu xác định chủ đề/mục đích/tiêu đề. Đối với bài yêu cầu tìm nội dung chính thường có các câu hỏi sau đây:

 • The main topic discussed in the text is
 • What the writer’s purpose in Reading passage 1?
 • What the best tittle for Reading pasage 1?

Nếu đề bài yêu cầu xác định nội dung chính của bài đọc thì phải vừa đọc vừa tìm câu chủ đề thể hiện nội dung của toàn bài. Cũng có trường hợp câu chủ đề nằm ở 1-2 khổ khác nhau của bài đọc nên có thể cần phải áp dụng cả kĩ thuật skiming.

3. Dạng bài Matching Heading Questions

Matching names- Có giống như Matching Heading không nhỉ? (p.1)
Dạng bài Matching Heading Questions

Đây là dạng bài đưa ra nhiệm vụ cho thí sinh là 5-7 tiêu đề cho các đoạn văn trong bài văn. Hai phần nối này không giống nhau về số lượng, sẽ có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn và thí sinh sẽ phải lựa chọn để nối với đúng nội dung của đoạn văn trong bài thi.

Phương pháp làm bài:

 • Đọc lần lượt các đoạn rồi xác định nội dung chính từng đoạn.
 • Tìm đề mục tương ứng với nội dung chính của đoạn.
 • Kiểm tra lại độ chính xác của đề mục đã chọn.

Tips: Hãy chú ý đến từ đồng nghĩa để tránh sập bẫy. Ví dụ bạn thấy trong heading, bạn có “environmental” nhưng ta không tìm chính xác từ này trong đoạn văn vì có sự thay thế từ ở đây. Bạn cần chọn đoạn chứa từ “green”. Bởi ở đây người ta có sử dụng cách paraphrasing.

4. Dạng bài Matching features – Nối đặc điểm

Bí kíp làm bài IELTS Academic Reading Task 1 type 6 –Matching features
Dạng bài Matching features – Nối đặc điểm

Dạng bài này yêu cầu bạn phải tìm thông tin cụ thể về đặc điểm của một người/địa điểm/điều nổi bật trong bài. Đề bài cung cấp các danh từ riêng, bạn có nhiệm vụ nối chúng với những câu mang thông tin miêu tả đặc điểm nổi bật nhất của danh từ đó.

Phương pháp làm bài:

 • Đọc đề bài rồi xác định cụm từ khóa và nội dung của câu cho sẵn
 • Tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
 • Lựa chọn đáp án phù hợp.

Tips:

 • Hãy xác định ngữ cảnh – không nối từ (word match).
 • Tìm đọc từ đồng nghĩa – Đừng nối từ (match words).
 • Luyện kỹ năng Scan.

5. Dạng bài “Matching information”

Cách làm dạng Matching information / Pick from a list IELTS LISTENING - Listening

Matching information, các đoạn trong bài đọc được đánh dấu theo thứ tự bảng chữ cái. Yêu cầu của bài là nối câu cho sẵn với đoạn có đề cập đến nội dung câu đó rồi điền tên đoạn vào từng câu. Câu cho sẵn có thể đề cập, giải thích, hoặc nêu ví dụ về một sự kiện hoặc sự vật và đoạn đề cập đến nội dung thường là đoạn miêu tả lại sự kiện hoặc sự vật đó .

Phương pháp làm bài:

 • Xác định nội dung chính và tìm cụm từ khóa của câu cho sẵn.
 • Tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.

Tips: Nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm những từ, cụm từ có nghĩa tương tự với từ, cụm từ trong câu hỏi. Vậy bạn cần nắm được Key word trong câu hỏi. Ví dụ “Why bats hunt in the dark” được nối với cụm “natural selection has favored bats that make a go of the night-hunting trade”.

6. Dạng bài “Short answer questions – Trả lời câu hỏi ngắn”

Những dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi Đọc IELTS và cách chinh phục chúng
Dạng bài “Short answer questions – Trả lời câu hỏi ngắn”

Trong dạng bài Short answer, các câu hỏi chủ yếu là câu hỏi có từ để hỏi What/Which/How/Who hoặc câu hỏi What/Which + Cụm danh từ. Để làm dạng bài này, bạn cần kiểm tra số lượng từ hoặc số được yêu cầu để trả lời câu hỏi.

Phương pháp làm bài:

 • Đọc đề bài rồi xác định cụm từ khóa và nội dung câu hỏi.
 • Tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
 • Tìm câu trả lời phù hợp và kiểm tra lại độ chính xác của câu trả lời.

Tips:

 •  Keywords trong câu hỏi thường là Nouns (danh từ) hoặc Noun phrases (cụm danh từ) nên bạn có thể chú trọng tìm phần này trước.
 • Khi có keywords, luôn nhớ sang từ đồng nghĩa – synonyms và paraphrases để tìm thông tin.

7. Dạng bài Gap Fill

Bài tập dạng bài Gap Fill 1 - Bài tập luyện thi Reading online - ielts-fighter.com
Dạng bài Gap Fill

Phương pháp làm bài:

 • Đọc hướng dẫn và gạch Key. Nghĩ đến các từ đồng nghĩa.
 • Đọc lướt qua để hiểu ý chính của bài đọc
 • Đọc tóm tắt và câu hỏi để hiểu rõ dạng từ cần điền, các thông tin được cung cấp, nhớ keywords để tìm lại thông tin trong đoạn văn
 • Bạn đọc kỹ lại bài đọc và cầm bút dò theo hướng sơ đồ/bảng để biết mình đang ở phần nào của bảng/sơ đồ để điền cho chính xác.

8. Dạng bài Completing sentences – Hoàn thành câu

Chiến thuật làm bài completing sentences - Hoàn thành câu – Tiếng Anh Kella | Trung Tâm Luyện Thi IELTS 100% Giáo Viên Bản Xứ
Dạng bài Completing sentences – Hoàn thành câu

Đây là dạng bài sẽ đưa ra cho bạn một số câu chưa hoàn thành và bạn cần phải sử dụng những từ có trong đoạn văn để điền vào câu trả lời.

Phương pháp làm bài:

 • Xác định cụm từ khóa và nội dung của câu cho sẵn.
 • Tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
 • Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống và kiểm tra độ chính xác của đáp án.

Tips: Thông thường trong dạng bài này, các câu được đưa ra theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài đọc nên gợi ý cho các câu trả lời cũng xuất hiện theo thứ tự đó.

9. Completing diagrams – Hoàn thành biểu đồ

Unit 4: Chiến thuật làm bài Completing diagrams – Hoàn thành biểu đồ
Completing diagrams – Hoàn thành biểu đồ

Câu hỏi IELTS Reading dạng này sẽ có 3 loại biểu đồ: thể hiện quá trình phát triển của một hiện tượng thiên nhiên, bản vẽ kỹ thuật hay biểu đồ thiết kế hoặc một kế hoạch.

Phương pháp làm bài:

 • Đọc đề bài rồi xác định cùm từ khóa và nội dung của đoạn cần điền từ.
 • Tìm trong bài đọc phần liên quan đến nội dung đoạn cần điền từ và tìm các gợi ý cho đáp án.
 • Tìm trong bài đọc phần liên quan đến nội dung đoạn cần điền từ và tìm các gợi ý cho đáp án.

10. Dạng bài Matching endings – Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh

IELTS Reading: Chiến thuật làm bài MATCHING SENTENCE ENDINGS - ielts-fighter.com
Dạng bài Matching endings – Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh

Bài này có nghĩa là việc chọn kết nối hai câu văn chưa hoàn chỉnh với nhau. Đề ghi một list những câu chưa hoàn chỉnh (no endings), và một list khác là những “endings”. Bạn có nhiệm vụ là dựa vào nội dung bài text để nối các từ hai bên list với nhau thành câu hoàn chỉnh.

Phương pháp làm bài:

 • Gạch chân từ khóa trong câu hỏi.
 • Tìm bài khóa trong bài đọc theo thứ tự.
 • Chọn đáp án phù hợp.

Tips:

 • Đọc đề (incomplete sentence) trước khi bạn đọc (endings) hoặc bài văn. Có nhiều endings nên sẽ phí thời gian để đọc hết endings trước.
 • Dùng nhiều thời gian với câu hỏi đầu tiên bởi vì đây là câu hỏi khó nhất. bạn có nhiều lựa chọn khác nhau cho câu hỏi đầu tiên và chắc chắn sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian. Câu hỏi cuối mất ít nhiều thời gian vì bạn còn ít lựa chọn hơn.
 • Vế đầu và vế sau ko hòa hợp về ngữ pháp thì khả năng cao đây là đáp án sai.

III. Lời khuyên trong cách học reading IELTS

 • Đọc thật nhiều vì không có đường tắt nào giúp bạn làm bài Reading một cách chóng vánh. Dành nhiều thời gian ôn luyện các dạng bài thi, ứng dụng các kỹ năng vào bài làm để sử dụng một cách thuần thục nhất.
 • Học lâu rất dễ nản vì vậy để luôn giữ được hứng thú học tập, hãy đọc những chủ đề mà bạn yêu thích.
 • Sử dụng tiếng Anh nhiều nhất có thể, tìm kiếm thông tin trên Internet bằng tiếng Anh là cách làm khá tốt vì hiện nay nhu cầu lướt web rất lớn.
 • Dành riêng một quyển sổ cá nhân ghi chép kiến thức hay bất cứ thông tin gì bằng tiếng Anh cho riêng mình. Xem lại cách dùng từ trong quá khứ để thấy được lỗi sai nếu có.
 • Luyện đề liên tục, sử dụng tài liệu ôn tập chuẩn như bộ Cambridge IELTS. Tham khảo đáp án chuẩn trong tài liệu để nắm được cách thức trả lời câu hỏi chính xác nhất.
 • Tham khảo tài liệu tại: Click here

Hi vọng một vài chia sẻ trên sẽ giúp bạn tự tin hơn để bắt đầu luyện cho kĩ năng Reading này. Các bạn nhớ theo dõi chuỗi bài chia sẻ chiến thuật làm bài tiếp theo cho từng dạng bài trong IELTS nhé!

Leave a Reply